> Sumari

Any XLV
Dissabte, 14 de maig de 2022
Núm. 9339
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 6/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es disposa el cessament del conseller d'Hisenda i Model Econòmic. [2022/4252]
25699
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 7/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es disposa el cessament del conseller d'Educació, Cultura i Esport. [2022/4253]
25700
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 8/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es disposa el cessament de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4254]
25701
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 9/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es disposa el cessament del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. [2022/4255]
25702
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 10/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es disposa el cessament de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2022/4256]
25703
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
DECRET 53/2022, de 13 maig de 2022, del Consell, de cessament de Raquel Tamarit Iranzo com a secretària autonòmica de Cultura i Esport [2022/4264]
25704
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET 54/2022, de 13 de maig, del Consell, pel qual es disposa el cessament de la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. [2022/4265]
25705
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 11/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2022/4257]
25706
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 12/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. [2022/4258]
25707
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 13/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4259]
25708
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 14/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. [2022/4260]
25709
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 15/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2022/4261]
25710
Torna a l'inici de l'índex