> Sumari

Any XLV
Divendres, 14 de gener de 2022
Núm. 9256bis
Descarrega Diari Oficial sencer
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/187]
2796bis
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/189]
2798bis
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/190]
2799bis

> Sumari

Any XLV
Divendres, 14 de gener de 2022
Núm. 9256
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica la resolució definitiva del concurs general per a la provisió de llocs no bàsics de gestió sanitària de naturalesa funcionarial, sector administració especial, dependents de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/182]
2778
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Busot
CORRECCIÓ d'errades en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2021. [2022/172]
2792
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xirivella
Informació publica sobre la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de gestió de comptabilitat, el nomenament del tribunal i la data de l'examen. [2022/105]
2793
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es nomena personal eventual de la Presidència de la Generalitat. [2022/171]
2795
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022. [2022/191]
2800
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022. [2022/243]
2835
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/244]
2836
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/245]
2837
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022. [2022/246]
2838
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les que es preveuen en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019. [2022/158]
2839
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
ORDRE 1/2022, de 10 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. [2022/156]
2842
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 208/2021, de 23 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut en 2022. [2022/167]
2853
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 209/2021, de 23 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a diferents col·lectius de persones, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut en 2022. [2022/168]
2858
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2023, aprovat mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2020. [2021/13102]
2864
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2022. [2022/121]
2893
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 14 de desembre 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2022. [2022/144]
2904
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, mitjançant el finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2022. [2022/122]
2906
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 13 de desembre de 2021, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, mitjançant el finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2022. [2022/146]
2915
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. [2022/124]
2918
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el finançament d'això. [2022/145]
2951
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a càrrec de l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2022/183]
2952
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d'Alacant
Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen els premis XIII Certamen de Projectes Educatius d'Enginyeria Química. [2022/188]
2954
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 41/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/196]
2956
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 52/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/197]
2957
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 55/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/198]
2958
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 57/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/201]
2959
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 58/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/202]
2960
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 60/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/203]
2961
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R06/93 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/204]
2962
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R01/130 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/205]
2963
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R06/105 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/206]
2964
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R06/137 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/207]
2965
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R06/145 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/208]
2966
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2021, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'acorden el depòsit en l'Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana, de la modificació dels Estatuts de l'entitat Sindicat Professional de Caps de Policia Local de la Comunitat València (SIPROJEFES), i la publicitat d'això. [2021/12841]
2967
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/06R02/83 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/209]
2968
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/06R02/97 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/210]
2969
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament EI21/SCE10/14 AVSRE per obligacions contretes en 2018. [2022/194]
2970
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/03R01/14 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/193]
2971
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2021, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, per la qual es resol el procediment i s'arxiva l'expedient per a la declaració d'herència intestada d'Inmaculada García Ruiz a favor de la Generalitat. EIP 181/2018. [2021/12854]
2972
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 30 de setembre de 2021. [2022/9]
2974
V. ANUNCIS
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Informació pública de les resolucions de delegacions de competències en matèria d'infraestructures de serveis socials a diversos ajuntaments, dins del Pla d'infraestructures de serveis socials 2021-2025. [2022/199]
2985
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari número 2/00634/2021-SAL per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/149]
2987
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu de procediment drets fonamentals [DFU] 000487/2021, per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/165]
2988
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu de procediment drets fonamentals [DFU] 000478/2021, per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/169]
2989
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari número 4/480/2021-DZ, per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/226]
2990
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament d'Altea
Conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament d'Altea, per a la cessió dels drets de tanteig i retracte dels habitatges de protecció públiques. [2021/12994]
2991
 C) ALTRES ASSUMPTES
Global Omnium Medioambiente, SL
Informació pública de l'actualització de tarifa de subministrament d'aigua potable i clavegueram a la població de Benillup. [2022/215]
2992
Torna a l'inici de l'índex