diari

RESOLUCIO de 30 de desembre de 1997, del conseller de Presidència, per la qual es declara l'entrada en vigor del sistema previ de pagament de les taxes a percebre per les insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana establit en l'article 53 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 3153 de 31.12.1997) Ref. Base de dades 4188/1997

RESOLUCIO de 30 de desembre de 1997, del conseller de Presidència, per la qual es declara l'entrada en vigor del sistema previ de pagament de les taxes a percebre per les insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana establit en l'article 53 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Vist el que es disposa en la disposició final, número dos, de la Llei 12/1997 de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, sobre l'entrada en vigor del sistema de previ pagament de l'import de les taxes corresponents a les insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, recollit en l'article 53 d'aquesta llei, i realitzades les adaptacions documentals i informàtiques necessàries, resol:
Declarar l'entrada en vigor de l'article 53 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, el dia 2 de gener de 1998.
València, 30 de desembre de 1997.- El conseller de Presidència: Joaquín Ripoll Serrano.

linea