diari

CORRECCIO d'errades de la publicació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre de 1997, de Taxes de la Generalitat Valenciana. [1998/C1215]

(DOGV núm. 3186 de 18.02.1998) Ref. Base de dades 0258/1998

CORRECCIO d'errades de la publicació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre de 1997, de Taxes de la Generalitat Valenciana. [1998/C1215]
S'han advertit algunes errades en la publicació de la llei de referència (DOGV núm. 3.151, de 29.12.97), per la qual cosa es fan les correccions següents:
- En la pàgina 20.034, en el títol de l'article 76, en la versió en castellà, on diu:
«Sujetos pasivos»;
Ha de dir:
«Sujeto pasivo».
- En la pàgina 20.035, en el títol de l'article 84, en la versió en castellà, on diu:
«Hecho Imponible»;
Ha de dir:
«Hecho imponible».
- En la pàgina 20.046, en el títol de l'article 106, en la versió en castellà, on diu:
«Tipo de gravamen»;
Ha de dir:
«Tipos de gravamen».
- En la pàgina 20.057, en el punt un de l'article 140, on diu:
«... de l'article 143 d'aquesta llei.»;
Ha de dir:
«... de l'article 147 d'aquesta llei.».
- En la pàgina 20.064, en el títol de l'article 155, en la versió en castellà, on diu:
«Tipos de gravamen.»;
Ha de dir:
«Tipo de gravamen».
- En la pàgina 20.073, en l'article 174, en la versió en castellà, on diu:
«... en cualquier de los siguientes ...»;
Ha de dir:
«... en cualquiera de los siguientes ...».
- En la pàgina 20.076, en l'última línia de l'article 176, en la versió en castellà, on diu:
«... de Instituto Nacional de la Seguridad Social.».
Ha de dir:
«... del Instituto Nacional de la Seguridad Social.».
- En la pàgina 20.080, en l'article 186, en la versió en castellà, on diu:
«2. Conservación Transitoria.»;
Ha de dir:
«2. Conservación transitoria.».
- En la pàgina 20.083, en l'article 198, on diu:
«... Registre de Comerciant i Comerç.»;
Ha de dir:
«... Registre de Comerciants i Comerç.».
- En la pàgina 20.102, en l'article 255, on diu:
«7.3 Resta d'actuacionss'aplicaran ...»;
Ha de dir:
«7.3 Resta d'actuacions: s'aplicaran ...».
- En la mateixa pàgina, en l'article 258, en la versió en castellà, on diu:
«... a los que se refiere ...»;
Ha de dir:
«... al que se refiere ...».
- En la pàgina 20.107, en l'article 284, en la versió en castellà, on diu:
«... A LAS TITULACIONES 139...»;
Ha de dir:
«... A LAS TITULACIONES ...».
- En la mateixa pàgina, en l'article següent al 284, en la versió en valencià, on diu:
«Article 281. Meritació i pagament»;
Ha de dir:
«Article 285. Meritació i pagament».
- En la pàgina 20.108, en el punt quatre de la disposició addicional segona, on diu:
«... Conselleria d'Economia i Hisenda ...»;
Ha de dir:
«... Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública ...».

linea