> Sumari

Any XLIV
Dimarts, 23 de febrer de 2021
Núm. 9026bis
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
DECRET LLEI 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19. [2021/1692]
7942bis

> Sumari

Any XLIV
Dimarts, 23 de febrer de 2021
Núm. 9026
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració cultural, A1-21, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 171/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/1546]
7948
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració cultural, A1-21, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 172/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/1547]
7958
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, sector administració especial, torn lliure general, convocatòria 173/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/1548]
7960
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 174/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/1549]
7968
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
RESOLUCIÓ de 17 de febrer 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual el fa públic l'acord del Consell Rector pel qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball 32.706, en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, anunciat en la convocatòria número 10/2021, per Resolució de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública. [2021/1550]
7970
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «SRIC_UE- Sharing economy and inequalities across europe. Erasmus+_Jean Monnet. CPI-21-021». [2021/1316]
7971
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de investigación colaborativa en enfermedades tropicales RICET, (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). CPI-21-028», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1318]
7977
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de investigación colaborativa en enfermedades tropicales RICET, (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). CPI-21-029», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1319]
7983
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing sport profiles skills validation for new tourist routes (ENROUTE). CPI-21-033». [2021/1320]
7989
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación de la influencia de las revistas bilingües en el aprendizaje de la lengua china. CPI-21-060». [2021/1321]
7994
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a funcionaris i funcionàries del grup C (subgrup C1) de l'escala de suport administratiu, i del grup C (subgrup C2) de l'escala auxiliar bàsica de suport administratiu, per a diversos llocs de coordinador o coordinadora de serveis i de conserge, d'administració general. [2021/1490]
7999
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades del Decret 26/2021, de 19 de febrer, del Consell, de nomenament de personal directiu de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). [2021/1644]
8006
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1579]
8007
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1581]
8049
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1582]
8051
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1583]
8053
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1586]
8055
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1588]
8057
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1591]
8059
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2021. [2021/1593]
8061
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca per a l'any 2021 la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana. [2021/1518]
8063
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Extracte de la Resolució de 17 de febrer de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca per a l'any 2021 la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana. [2021/1542]
8067
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatoria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre- pedra natural i àrids, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023. [2021/1592]
8068
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatoria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials de diversos sectors de la Comunitat Valenciana. [2021/1626]
8085
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA). [2021/1540]
8087
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2021/1628]
8096
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021. [2021/1522]
8097
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdits del capítol 1 entre programes de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per import de 144.212,88 euros. Expedient 07.001/21-001. [2021/1492]
8107
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el judici sobre delicte lleu número 453/2019. [2021/1350]
8108
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el judici sobre delicte lleu número 648/2019. [2021/1352]
8109
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2298/2016. [2021/1195]
8110
Jutjat de Primera Instància número 03 de Sagunt
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment ordinari número 38/2008. [2021/1382]
8111
Jutjat de Primera Instància número 04 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 605/2016. [2021/1168]
8112
Jutjat de Primera Instància número 05 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 683/2019. [2021/1157]
8113
Jutjat Mercantil número 01 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 714/2020. [2021/1374]
8114
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública del procediment de declaració d'incompliment i règim d'edificació forçosa sobre el solar situat al carrer de Viana, número 4. Expedient 03502-2020-11. [2021/1375]
8115
Torna a l'inici de l'índex